live draw hklive draw hk Bảng giá Film cách nhiệt Vinfast chính hãng - VINFAST

Bảng giá Film cách nhiệt Vinfast chính hãng

Bang gia Film cach nhiet Vinfast chinh hang 2

Bảng giá Film cách nhiệt Vinfast chính hãng

GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT FILM SUNGARD
Đơn vị tính: VND
Loại
phim
Loại xe Mã Màu
( VLT)
Kính lái Sườn trước Sườn sau Khoang Kính hậu Thành tiền Bảo hành
Super
Deluxe
Xe 4-5 chỗ 15, 40, 50 2,200,000 1,600,000 1,600,000 0 1,800,000 7,200,000 10 năm
Xe 7 chỗ 15, 40, 50 2,200,000 1,600,000 1,600,000 1,000,000 1,800,000 8,200,000
Max Xe 4-5 chỗ  20, 35, 50 1,660,000 1,160,000 1,160,000 0 1,360,000 5,340,000 10 năm
Xe 7 chỗ 20, 35,50 1,660,000 1,160,000 1,160,000 600,000 1,360,000 5,940,000
Cool Xe 4 – 5 chỗ  15, 35, 50 1,360,000 960,000 960,000 0 1,060,000 4,340,000 10 năm
Xe 7 chỗ 15, 35, 50 1,360,000 960,000 960,000 400,000 1,060,000 4,740,000
Hàn Quốc Xe 4 – 5 chỗ  20, 35, 70 640,000 360,000 360,000 0 440,000 1,800,000 03 năm
Xe 7 chỗ 20, 35, 70 640,000 360,000 360,000 100,000 440,000 1,900,000
GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT FILM 3M (USA)
Đơn vị tính: VND
Loại
phim
Loại xe Mã Màu
( VLT)
Kính lái Sườn trước Sườn sau Khoang Kính hậu Thành tiền Bảo hành
Tiêu chuẩn Xe 4-5 chỗ 1,930,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 5,130,000 5 năm
Xe 7 chỗ 1,930,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 6,130,000
Cao cấp Xe 4-5 chỗ 1,930,000 2,750,000 2,750,000 2,150,000 9,580,000 10 năm
Xe 7 chỗ 1,930,000 2,750,000 5,500,000 2,150,000 12,330,000
Thương gia Xe 4 – 5 chỗ 3,500,000 4,000,000 4,000,000 4,200,000 15,700,000 10 năm
Xe 7 chỗ 3,500,000 4,000,000 7,000,000 4,200,000 18,700,000
* Trường hợp dán thêm kính nóc, chúng tôi sẽ tính theo giá kính sườn.
* Giá trên đã bao gồm VAT (10%) và đã bao gồm chi phí lắp đặt.
* Báo giá có hiệu lực từ 01/07/2020.