Category Archives: Khuyến mại xe ô tô điện Vinfast VFE34

Khuyến mại ưu đãi xe ô tô điện Vinfast VFE34

Chương trình khuyến mãi xe ô tô điện Vinfast VFE34 Tháng 9

ưu đãi khuyến mãi xe điện vinfast vfe34

Không ồn ào như dòng xe xăng xe ô tô điện Vinfast VFE34 Tháng 9 có chương trình ưu đãi gì và khách hàng đang mong đợi điều gì , đó chính là sự ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam và hẹn ngày lái thử cũng như giao nhận xe đang được khách […]

Chương trình khuyến mãi xe Vinfast

khuyen-mai-vinfast-fadil-lux-luxsa-president-vfe34-vfe35-vfe36

Chương trình khuyến mãi xe vinfast được áp dụng cho các dòng xe Xăng của Vinfast như khuyến mãi vinfast : Vinfast fadil , Vinfast Lux a2.0, Vinfast Lux SA2.0 , Vinfast President và các dòng xe điện vinfast khuyến mãi ô tô Vinfast như: Vinfast VFE34, Vinfast VFE35, Vinfast VFE36 và Vinfast VFE37… ngoài […]