Category Archives: Khuyến mại xe Vinfast President

Khuyến mại ưu đãi xe ô tô Vinfast President

Chương trình khuyến mãi xe Vinfast President cập nhật ưu đãi xe chủ tịch mới nhất

Chương trình khuyến mãi xe Vinfast President cập nhật ưu đãi xe chủ tịch mới nhất

Cập nhật tình hình Chương trình khuyến mãi xe Vinfast President cập nhật ưu đãi xe chủ tịch mới nhất, so với các dòng xe khác của Vinfast thì Vinfast President có ít chương trình khuyến mại hơn nhưng cũng không có gì khó hiểu vì đây là dòng xe đẳng cấp nhất của Vinfast […]

Chương trình khuyến mãi xe Vinfast

khuyen-mai-vinfast-fadil-lux-luxsa-president-vfe34-vfe35-vfe36

Chương trình khuyến mãi xe vinfast được áp dụng cho các dòng xe Xăng của Vinfast như khuyến mãi vinfast : Vinfast fadil , Vinfast Lux a2.0, Vinfast Lux SA2.0 , Vinfast President và các dòng xe điện vinfast khuyến mãi ô tô Vinfast như: Vinfast VFE34, Vinfast VFE35, Vinfast VFE36 và Vinfast VFE37… ngoài […]