Phong thủy ô tô

Phong thủy ô tô

Phong thủy ô tô cũng như phong thủy nhà được coi trọng do nó là tài sản lớn có giá trị cao do đó người ta quá quan trọng phong thủy ô tô vậy có chuyện đó hay không chúng ta cùng phân tích trên góc nhìn mở và cầu thị không phải để tranh cãi vì lạc vào tà kiến quẩn quanh theo 6 quan điểm phong thủy của 6 thầy vậy thầy nào to hơn thầy nào đúng hơn trong phong thủy biển số xe ô tô , hay mệnh hỏa thổ kim mộc thủy hợp mầu xe gì ? bài viết dựa trên góc nhìn 7 thầy với 7 quan điểm như sau:

Phong thủy ô tô là gì?

Phong thủy trên xe ô tô là gì

Phong thủy trên xe ô tô là gì

Phong thủy ô tô cũng như phong thủy nhà đất bất động sản phong là gió , thủy là nước sự điều hòa các yếu tố người ta gọi là phong thủy tất nhiên thì mỗi thầy sẽ có 1 định nghĩa khác nhau nhưng cái gì đúng ta thừa nhận cái gì sai ta trừ bỏ để không tà kiến tiền mất tất mang , vì bản chất phong thủy đúng phải theo khoa học nhân quả và mang lại sức khỏe tốt để lao động và làm việc…

Phong thủy biển số xe ô tô

Như đã phân tích ở bài trước khá chi tiết bạn có thể xem thêm bài Phong thủy biển số xe ô tô để có cái nhìn tổng quá kẻo khi bàn luận thì theo thầy tôi theo thầy anh khác nhau thực chất có 7 quan điểm bạn học theo quan điểm nào thôi do đó họ bảo vệ ý kiến quan điểm thầy họ không có gì là khó hiểu mình cũng bảo vệ quan điểm thầy mình nhưng tôi không bảo vệ quan điểm thầy nào vì tất cả đều là thầy tôi đã tìm hiểu tôi chỉ theo quan điểm nhân quả tức làm thiện được thiện làm ác được ác còn phong thủy mầu xe mà làm tôi giầu thì tôi cam đoan cả cái xe tôi sơn không chừa chỗ nào mầu đó , do đó học phải có 3 giai đoạn Văn – Tư – Tu tức nghe học cấm tin ngay mà phải tư duy sau khi thấy đó là thiện thì làm theo chưa cần biết đúng sai , tư rồi thì tu tức thực hành thầy ra kết quả hay đúng mang lại lợi ích cho mình và mọi người thì với được tin chứ không phải ai nói cũng tin ngay thì dễ bị dụ và tiền mất tật mang không sai đau khổ là đúng.

Mệnh Hỏa nên để gì trong xe ô to

Mệnh Hỏa nên để gì trong xe ô to

Mệnh Hỏa nên để gì trong xe ô to

 

  • Theo quan điểm dân gian thì người mệnh hỏa có nhiều lựa chọn vậy người mệnh hỏa nên để gì trong xe ô tô xin thưa người tư vấn cho bạn phải là người vô tư vô ngã không lấy tiền của bạn, không vì lợi ích mà tư vấn cho bạn, không vì danh mà tư vấn … thì bạn với tìm được món đồ đúng chất vì sao thế? vì nếu người tư vấn muốn bán nội thất thì họ sẽ đưa ra để bán hàng cho bạn, người bán đá phong thủy thì lại tư vấn chọn đá là được đâu cần gì, người xem cho bạn vì danh vì tiền tài thì chê đủ điều cho bạn sợ nhằn tiền ra và tư vấn thì há là bạn dính bẫy mê tín ư, không không tôi sẽ tư vấn cho bạn không nên để gì trong xe ô tô cả vì bạn có hiểu đâu mà đặt , trước khi đặt gì phải hiểu nhưng phải hiểu đúng tức chính kiến không phải mê tín tà kiến …
  • Tôi sẽ tư vấn cho bạn trên quan điểm không vì danh, không vì tôi bán món đồ gì cho bạn, không vì tiền … vậy đã đủ vô tư chưa? oke giờ bạn đặt đá mà hết tai nạn chắc tôi cho cả bao đá phong thủy vào xe quá, hay đặt bùa ôi bùa cẩn thận là của thầy tà cho vào thì khác gì mời một vài vong đi theo trọc phá cho tai nạn thêm mà sau này không dùng bùa nữa bạn lãnh đủ hậu quả vì phải tìm cách giải mà chỉ trên chùa chuẩn với giải được … thế còn quan điểm người theo thiên chúa thì họ lại không quan trọng cái đó … mỗi người mỗi quan điểm nhưng nếu không biết thì thà không đặt để gì vào trong xe ô tô cả …
  • Từ trước tới nay tôi theo khá nhiều đạo và khá nhiều quan điểm phong thủy đã được học tôi thấy đặt tượng Phật hoặc Bồ Tát là tốt nhất vì sao thế vì đầy là những vị đã vô ngã , vô tham sân si… không vì lợi dưỡng hay những gì mà chỉ vì lợi ích chúng sinh vì cứu độ chúng sinh mà sinh ra đời do đó bạn thử cân nhắc và tự hỏi người không gì mà tốt với mình vô tư như mẹ cha thương con thì có đáng để đặt không , do đó bạn thỉnh về mà đặt và tìm hiểu thêm về chính pháp của ngài nói ra …

Mệnh Thổ nên để gì trong xe ô tô

Cũng giống như người mệnh Hỏa thì mệnh thổ nên để gì trong xe ô tô hãy đọc phần trên là bạn biết đặt để cái gì ngay ấy mà

Mệnh Kim nên để gì trong xe ô tô

Cũng giống như người mệnh Hỏa thì mệnh KIm nên để gì trong xe ô tô hãy đọc phần trên là bạn biết đặt để cái gì ngay ấy mà

Mệnh Thủy nên để gì trong xe ô tô

Cũng giống như người mệnh Hỏa thì mệnh thủy nên để gì trong xe ô tô hãy đọc phần trên là bạn biết đặt để cái gì ngay ấy mà

Mệnh Mộc nên để gì trong xe ô tô

Cũng giống như người mệnh Hỏa thì mệnh mộc nên để gì trong xe ô tô hãy đọc phần trên là bạn biết đặt để cái gì ngay ấy mà

Đồ phong thủy cho xe hơi

Như đã trình bầy ở trên thì đồ phong thủy cho xe ô tô chỉ cần 1 pho tượng như nói ở phần mệnh hỏa học và theo ghương người sáng người tốt người đức thì phúc đức sinh may mắn an toàn chứ không phải ai ban cho cả mà mình thần tượng người chuẩn thì được quả chuẩn

Xem phong thủy xe ô tô

Việc xem phong thủy xe ô tô thật hư vẫn là 6 ông thầy với 6 quan điểm cãi nhau thầy bảo đỏ hợp thầy bảo trắng hợp cái đó gọi là tà kiến mê tín do đó hãy chọn mầu theo sở thích của bạn vì chọn mầu này mà không tai nạn chắc cả thế giới chọn theo mà quan điểm phong thủy do thầy này đặt ra hoặc tư vấn ăn tiền thôi tôi đã thấy người thầy của tôi ăn tiền nhưng thầy kia lại quan điểm khác tôi xin không bình nhưng hãy làm theo 3 bươc VĂn – tư – tu tức học nghe theo nhưng không tin mà tư duy xem thiện hay ác nếu là thiện thì làm theo và có kết quả tốt bền vững thì mới được tin theo vị thầy nào đó

Vật phẩm phong thủy trên ô to

Các vật phẩm phong thủy trên ô tô đều vô nghĩa nếu bạn sống không có đức bạn hãy sống tốt đó là vật phẩm tốt nhất để bạn may mắn và an toàn ví dự bạn đi mà cứ vượt ẩu thì đặt cả bao vật phẩm phong thủy thì cái ngày tai nạn vẫn cữ đến trong toán học xác xuất thống kê nó là tỷ lệ sớm muộn bạn cũng phải chịu

Lời kết Phong thủy ô tô

Thật là  hài hước khi ai đó bán cho bạn món đồ và tư vấn cho bạn để moi tiền bạn hãy để tiền đó làm từ thiện dừng mê tín dù phong thủy giời cũng không bằng tâm thủy hãy sống chính kiến chánh đạo đừng mê lầm vì tôi đã trải qua giai đoạn đau khổ đó. ..