live draw hklive draw hk TVBH - VINFAST

TVBH

TVBH
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT  XEM ẢNH   GIÁ NIÊM YẾT   GIÁ BÁN ĐỀ XUẤT  XUẤT XỨ GHI CHÚ
1 Bọc vô lăng da Cái         250,000         200,000 Việt Nam
2 Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Fadil Xe      2,500,000      1,800,000 Hàn Quốc
3 Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Lux A2.0 Cái      2,500,000      1,800,000 Hàn Quốc
4 Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Lux SA2.0 Cái      2,600,000      1,900,000 Hàn Quốc
5 Film cách nhiệt Hàn Quốc xe Lux A2.0 và SA2.0 bản Full (Dán kính lái và 02 sườn trước) Cái      2,100,000      1,500,000 Hàn Quốc
6 Cam hành trình trước + sau T5 Cái      1,670,000      1,320,000 Trung quốc
7 Trải sàn da xe Fadil Cái         800,000         600,000 Việt Nam
8 Trải sàn da đế nỉ xe Lux A2.0 Cái      1,200,000         900,000 Việt Nam
9 Trải sàn da đế nỉ xe Lux SA2.0 Cái      1,500,000      1,200,000 Việt Nam
9